Penselns väg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiatisk kalligrafi

 

Kalligrafi betyder att göra vacker skrift, skönskrift. I västerlandet är vanligen verktyget en bred stålpenna. I österlandet är penseln det traditionella verktyget. Kalligrafi finns som konstart i mer eller mindre alla skriftkulturer.

 

Kalligrafi i Kina (shufa), Japan (shofo) och Korea (seoye) ligger mycket nära varandra. Alla har en pensel doppad i rivet tusch för att utforma skrivtecken på ett utvalt papper. Alla har också sitt ursprung i de gamla kinesiska skrivtecknen. Ur denna gemensamma grund har många olika skrivsätt och skriftkaraktärer formats utmed penselns väg genom historien.

 

 

Åtta grundläggande streck

 

En av de största kinesiska kalligraferna, Wang Xizhi (303-61 e.Kr.),urskiljde åtta streck som de grundläggande i alla kinesiska tecken. Han illustrerade dem med tecknet för evighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra skatterna

 

Under 400–500-talet e.Kr. började man i Kina använda begreppet Studerkammarens fyra skatter (kinesiska: wenfang sibao) som är de fyra ting man behöver för att utöva kalligrafi: Pensel, tusch, rivsten och papper.

 

Penslarna är av varierande längd och tjocklek med olika sorters hår från exempelvis får, häst, mård eller räv, beroende på vilken karaktär man vill att penseln ska förmedla. Tuschet är baserat på sot, olja och bindemedel. Det kan vara flytande eller torrt i form av en stång som rivs på en rivsten för att blandas med vatten. Papper finns i en mängd olika karaktärer för olika uttryck. Handgjorda av olika grässorter och växter med olika strukturer på ytan, ibland med dekorativa inslag eller färgtoner. Släta maskingjorda papper är betydligt billigare och används mest för övning.

 

  

Att utöva kalligrafi

 

Utövningen handlar dels om koncentration och inlevelse i det som ska skrivas, dels om materialkännedom. Vilken pensel som används, hur man river tuschet och valet av papper avgör om mötet mellan penselspetsens tusch och papperets yta kommer att ge den karaktär man vill förmedla.

 

Kalligrafin är en meditativ och kontemplativ utövning. Först betraktas det som ska tolkas och återges i skrift, varefter man samlar sig, släpper tanken och skriver i ett flöde av känsla och inspiration. I flödet finns koncentratet av allt det enträgna övandet under lång tid.

 

 

Att gå längs penselns väg

 

Vägen har en djupare innebörd. Tao betyder ordagrant väg, men har fått ett djupare innehåll och lett till taoismen, som är en traditionell livsfilosofi i Kina. Tao heter på kinesiska dào och på japanska dou. För begreppet kalligrafi finns två ord på japanska med olika betydelser, men med gemensamt ursprung och innebörd. Sho dou betyder Skrivandets väg och Hitsu dou betyder Penselns väg. Konsten att skriva kopplat till begreppet väg medför en betydligt mer komplex innebörd än skrivandet som yrkesutövning, fritidssyssla eller skönskrift.

 

Att ägna sig åt do eller dou, vägen, är att göra utövandet till någonting som påverkar det egna förhållningssättet till livet och tillvaron på ett djupare filosofiskt plan.

  

 

Uppdaterad 2012-06-30   Penselns väg © 2011

www.penselnsvag.se