Penselns väg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om föreningen

- Penselns väg för kalligrafi

 

Penselns väg, Hitsu dou, är en förening för den penselburna kalligrafitradition som lever i Kina, Japan och Korea. Avsikten med föreningen är att bidra till att hålla denna kalligrafi levande i Sverige genom att vara ett forum därintresserade kan utöva kalligrafi och knyta kontakter.

 

 

 

 

 

Medlemmarna i föreningen brukar träffas några gånger per termin och träna kalligrafi tillsammans. Dessutom finns möjlighet att genom Folkuniversitetet deta i lärarledda övningar. De senaste somrarna har även en lärarledd sommarkurs hållits under en vecka eller förlängd helg.

 

Forum för penselns kalligrafi

Behovet av att skapa ett forum för intresserade i form av en förening har växt fram efterhand. Det ledde 2007 till bildandet av föreningen Penselns väg – japansk, kinesisk och koreansk kalligrafi i Sverige.

 

Utställningen ”Japanska tecken i tiden” visades 1994 vid Etnografiska muséet i Stockholm. I det sammanhanget anordnades kurser i kalligrafi, teceremoni, pappersvikning och matlagning. Sedan dess har kurser i penselburen kalligrafi hållits i regi av Studieförbundet Vuxenskolan Internationellt Kulturcentrum. 2009 flyttades kurserna över till Folkuniversitetet.

 

Lärare i japansk kalligrafi har varit kalligrafen och konstnären Hiroko Kimura, som även varit verksam vid Stockholms universitet. Kalligrafen och papperskonservatorn Lin Zhang Freund har hållit kurser i kinesisk kalligrafi och kultur. Tidigare, under 80- och in på 90-talet undervisade Dr Tien Lung i kinesisk kalligrafi på Östasiatiska Museet.

 

Många har fått kontakt med den penselburna kalligrafin genom denna verksamhet. En del av allmän nyfikenhet, några av ett intresse för form och måleri, andra av intresse för språken, även på universitetsnivå. Många har nöjt sig med att prova på, medan några fortsätter längs penselns väg år efter år.

 

Utställningen "Japansk kalligrafi i Sverige" visades 2010 på Etnografiska muséet i Stockholm, där Hiroko Kimura och några av hennes elever visade ett urval av olika stilarter och kalligrafiska former.

Penselns vägs syfte

 

  1. Att främja utövandet av japansk, kinesisk och koreansk kalligrafi i Sverige.
  2. Att sprida och utbyta information och kunskap om och fungera som ett forum för denna kalligrafiverksamhet och andra relaterade kultur- och traditionsyttringar.
  3. Att samverka med organisationer, institutioner och externa arrangörer i spridande av information och kunskap om kalligrafi samt i genomförande av kurs- och seminarieverksamhet kring denna.

 

Några uppslag utmed Penselns väg som kan komma att tas upp framöver, i mån av möjlighet för engagemang från intresserade:

 

Kontakt och utbyte med verksamma kalligrafer i Sverige.

Monteringstekniker för kalligrafier.

Penslar, en av de fyra skatterna.

Papperstillverkningens historia.

Studiebesök vid pappersbruksmuséet i Tumba.

Gamla kinesiska kalligrafimästare.

Tenshostilen och hur man skär rakkan.

 

 

 

 

 

 

Rakkan (stämpel) för Penselns Väg

utförd av Andreas Falk.

 

 

 

 

Kontakt med föreningen och de aktiva medlemmarna får du via denna hemsida. Vill du veta mer om föreningen eller har förfrågningar i något ärende där vi kan hjälpa till, använd föreningens e-postadress här, så återkommer någon av oss så snart vi kan. Föreningen och dess medlemmar ordnar gemensamt eller på individuellt initiativ, aktiviteter vid olika tillfällen sådant som gemensamma övningar, lärarledd workshop och studiebesök.

 

Vill du få information om föreningens aktiviteter kan du bli medlem och därigenom bidra till föreningens möjligheter till utveckling.

 

info@penselnsvag.se

 

 

Uppdaterad 2012-06-30  Penselns väg © 2011

www.penselnsvag.se